Ekonomi

BANK ISLAM DAN WAQAF AN-NUR PERKASA USAHAWAN MIKRO MELALUI iTEKAD

Bank Islam Malaysia Bhd (Bank Islam) dan Waqaf An-Nur Corporation Bhd (Waqaf An-Nur) telah memeterai kerjasama strategik untuk memperkukuhkan sokongan kepada usahawan mikro di Malaysia. Kerjasama ini melibatkan sumbangan wakaf korporat bernilai RM120,000 oleh Waqaf An-Nur kepada Sadaqa House Bank Islam.

Usaha Strategik Perkukuh Usahawan Mikro

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam, Datuk Mohd Muazzam Mohamed, menyatakan bahawa sumbangan ini akan dijadikan dana pusingan untuk menawarkan pembiayaan mikro iTEKAD kepada usahawan mikro. Ini bertujuan membantu mereka menjana pendapatan mampan dan meningkatkan daya tahan kewangan dalam menghadapi cabaran semasa.

“Suntikan dana daripada Waqaf An-Nur kepada model kewangan Islam Bank Islam memberi peluang peningkatan mobiliti dan kapasiti usahawan mikro dalam mengembangkan perniagaan dengan pembiayaan iTEKAD,” kata beliau.

Pembiayaan Mikro iTEKAD

Melalui model dana pusingan ini, lebih ramai usahawan mikro akan dapat dibantu. Pembiayaan Mikro iTEKAD BangKIT menawarkan sehingga RM20,000 pada kadar kosong peratus kepada usahawan yang layak. Dana ini akan digunakan untuk modal kerja dan perbelanjaan perniagaan serta meningkatkan pengetahuan melalui program pengurusan kewangan dan perniagaan.

Sumbangan Zakat dan Inisiatif Sosial

Pada majlis yang diadakan, Bank Islam juga menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM120,000 kepada tujuh institusi pengajian tinggi di Johor. Selain itu, Sadaqa House akan meneraju inisiatif kewangan sosial Bank Islam termasuk program pembiayaan mikro iTEKAD BangKIT dan iTEKAD Maju yang menyediakan pembiayaan dan geran serta bimbingan keusahawanan berterusan.

Mohd Muazzam menekankan bahawa program ini bertujuan memperkasakan komuniti usahawan asnaf dan B40, mencerminkan dedikasi Bank Islam terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Sejak diperkenalkan pada 2020, lebih 1,200 usahawan kecil telah mendapat manfaat dengan pengeluaran lebih RM25 juta.

“Bank Islam mempunyai matlamat yang sama dengan Waqaf An-Nur iaitu memajukan masyarakat kurang berkemampuan menerusi instrumen kewangan sosial Islam,” tambah beliau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *