Uncategorized

KPKM nafi wujud kartel tentukan harga padi, beras dan benih

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) menegaskan bahawa tudingan mengenai kewujudan kartel atau ‘mafia’ yang mengawal harga padi, beras, dan benih padi di negara ini adalah tidak berasas.

Dalam kenyataan hari ini, KPKM menjelaskan bahawa industri padi dan beras negara dikawal selia dengan ketat oleh Kawalselia Padi dan Beras (KPB) melalui Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 (Akta 522). Menurut kenyataan itu, melalui Akta ini, kementerian melaksanakan aktiviti kawal selia untuk memastikan industri padi dan beras berkembang secara sihat dan teratur, termasuk melalui pelesenan dan penguatkuasaan.

Kenyataan tersebut turut mengungkapkan bahawa Akta ini memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kawalselia Padi dan Beras untuk mengeluarkan lesen dan permit bagi urus niaga padi dan beras, seperti pengilangan, pemborongan, peruncitan, import atau eksport, dan pemindahan antara negeri.

KPKM juga menekankan bahawa sebanyak 39,000 pelbagai lesen telah dikeluarkan, termasuk lesen borong beras, lesen eksport, lesen import, lesen kilang padi, lesen membeli padi, lesen beras runcit, dan kelulusan khas menjual benih padi bagi benih padi sah (BPS). Ini membuktikan bahawa tidak ada kewujudan kartel atau mafia yang dapat memonopoli industri padi dan beras.

Berhubung BPS, KPKM menyatakan bahawa sejumlah 72,000 tan metrik BPS telah diperuntukkan untuk memenuhi keperluan pesawah pada tahun 2023. Lesen pengilangan benih padi sah juga diberikan kepada syarikat berkaitan kerajaan (GLC) untuk memastikan bekalan benih padi kepada pesawah.

Kenyataan tersebut turut merujuk kepada pelaksanaan Task Force Operasi BPS pada November tahun lepas untuk memastikan penjual BPS mematuhi harga yang ditetapkan kerajaan. Sebanyak 22 lesen penjualan BPS telah ditarik balik sebagai tindakan terhadap peruncit yang melanggar syarat lesen.

KPKM memberikan amaran kepada pengilang, pemborong, dan peruncit untuk sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Tindakan tegas akan diambil, termasuk pembatalan lesen, jika terdapat pelanggaran undang-undang. Pesawah dan pengguna juga digalakkan untuk melaporkan sebarang pelanggaran undang-undang melalui portal aduan KPB, emel aduankpb@kpkm.gov.my, atau talian 03-88701751/1748/1183.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *