Pendidikan

KPM komitmen Memperbaiki Sistem Pengurusan Pentaksiran: Langkah Proaktif untuk Meningkatkan Keselesaan Guru

Dalam usaha memastikan keselesaan dan kesenangan guru-guru yang berjuang dengan cabaran penggunaan Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengambil beberapa langkah penting untuk meningkatkan kualiti operasi sistem tersebut.

KPM, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, menekankan komitmen mereka dengan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki penggunaan SPPB. Antara tindakan yang telah diambil termasuk peningkatan dan pengoptimuman kod pengaturcaraan, peningkatan kapasiti server, dan pelaksanaan tuning konfigurasi server.

Proses pemantauan berterusan dilaksanakan melalui aplikasi Application Performance Monitoring (APM) untuk memastikan kelancaran operasi SPPB. Analisis pemantauan menunjukkan bahawa peningkatan dalam akses pengguna telah menyebabkan sistem mengalami perlahan disebabkan oleh pembacaan data yang tinggi.

SPPB adalah satu sistem pengurusan pentaksiran yang holistik, merangkumi pelbagai jenis pentaksiran di KPM. Dalam menangani isu-isu yang muncul, KPM dengan gigih berusaha untuk memperbaiki pengoperasian SPPB, dengan matlamat utama membantu guru-guru dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih lancar, sambil menjamin kebajikan dan kesejahteraan mereka terpelihara.

KPM ingin mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk terlibat dan memberikan maklum balas. Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai SPPB boleh diajukan melalui talian hotline di 03-8884 3632 atau melalui ICT Service Desk (ISD) di https://isd.moe.gov.my/.

Dengan kerjasama bersama, kita boleh memastikan bahawa SPPB berfungsi sebaik mungkin, memberikan sokongan yang maksimum kepada para pendidik kita, dan akhirnya, meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *