Nasional

Menggerakkan Langkah Progresif: Memperkenalkan Hukuman Sebat di Tempat Awam di Terengganu

Pertimbangan serius sedang diambil oleh Kerajaan PAS Terengganu untuk memperkenalkan hukuman sebat bagi pesalah syariah di tempat awam. Ketua Penerangan PAS Terengganu, Ustaz Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi, menyatakan bahawa walaupun prosedur tersebut masih dalam proses kajian, kerajaan berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah demi keadilan dan keselamatan masyarakat.

Dalam perbincangan mengenai pelaksanaan hukuman sebat, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara teliti. Ustaz Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi menegaskan bahawa proses ini memerlukan penelitian yang mendalam dan konsultasi dengan ahli-ahli undang-undang serta pakar-pakar syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahawa hukuman tersebut dilaksanakan dengan adil dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang sejati.

Kerajaan Terengganu tidak hanya bertujuan untuk melaksanakan hukuman sebat, tetapi juga untuk memperbaiki dan memperkukuh undang-undang jenayah syariah secara menyeluruh. Ini termasuklah penambahbaikan terhadap enakmen sedia ada bagi memastikan keberkesanan dan keadilan sistem perundangan tersebut.

Sebagai pemimpin dalam memperjuangkan keadilan dan keselamatan masyarakat, Kerajaan PAS Terengganu mengutamakan pendekatan yang berfokus kepada bukti dan kajian saintifik. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap tindakan yang diambil adalah berasaskan kepada data yang kukuh dan kajian yang mendalam.

Selain daripada memperkenalkan hukuman sebat, Kerajaan Terengganu juga memberi penekanan kepada peningkatan kesedaran masyarakat mengenai undang-undang syariah. Ini termasuklah program-program pendidikan dan penerangan bagi memastikan bahawa masyarakat memahami hukuman tersebut sebagai langkah pencegahan jenayah dan bukannya sebagai tindakan yang sewenang-wenangnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan PAS Terengganu untuk memperkenalkan hukuman sebat sebagai satu bentuk pemerkasaan undang-undang jenayah syariah adalah satu langkah yang strategik dalam menangani jenayah dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang teliti dan bersepadu, diharapkan bahawa pelaksanaan hukuman sebat akan membawa manfaat yang positif kepada masyarakat Terengganu secara keseluruhannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *