Nasional

Tinjauan Pos PGA: Saifuddin Nasution Puji Prestasi dan Kualiti Kerja

Kesemua 20 pos Pasukan Gerakan Am (PGA) di sempadan dan perairan Selangor telah mengalami peningkatan taraf yang signifikan, menurut kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Proses peningkatan ini dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan, memberi keselesaan kepada pegawai dan anggota yang bertugas di pos-pos tersebut.

Pentingnya Pos PGA di Sempadan Selangor:

Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pos PGA ini sangat penting sebagai markas taktikal yang mengawasi sepanjang 337 kilometer sempadan negeri. Pos hadapan ini bertanggungjawab mengawasi pelbagai ancaman, termasuk ketibaan pendatang tanpa izin, penyeludupan barangan kontraban, dadah, dan ancaman dari laut. Peningkatan taraf ini diharapkan dapat meningkatkan keberkesanan pasukan dalam menangani situasi yang mencabar.

Komitmen Perdana Menteri

Pada tahun 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meluluskan peruntukan sebanyak RM45 juta untuk menaik taraf semua pos PGA. Menurut Saifuddin Nasution, pembinaan pos tersebut telah dilaksanakan lebih cepat dari jadual yang ditetapkan, dengan kualiti pembinaan yang sangat baik. Ini sejajar dengan usaha memberi keselesaan kepada petugas keselamatan.

Peningkatan Fasiliti Kuarters Kediaman

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (KDN) juga memberikan peruntukan sebanyak RM200 juta untuk menaik taraf kemudahan kuarters kediaman. Saifuddin Nasution menyatakan bahawa semua kuarters yang dinaik taraf dijangka siap pada suku kedua tahun ini, memberikan keselesaan kepada anggota PGA.

Penambahan Polis Marin dalam Komponen Gaji Polis

Dalam perkembangan lain, Saifuddin Nasution mengesahkan penambahan Polis Marin sebagai elemen terbaharu dalam perbincangan komponen gaji polis. Beliau menjelaskan bahawa walaupun pada peringkat awal Polis Marin tercicir, usaha telah dilakukan untuk memasukkan elemen ini dalam agenda KDN. Semakan gaji ini dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.

Peningkatan taraf pos PGA di sempadan Selangor dan perairannya menandakan komitmen kerajaan untuk memastikan keberkesanan dan keselesaan pasukan keselamatan. Usaha menaik taraf ini turut melibatkan peruntukan yang besar, mencerminkan kepentingan dalam memperkuat pertahanan negara dan melindungi keamanan rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *