Nasional

Usaha Kerajaan Menangani Kemiskinan Tegar hampiri kejayaan

Usaha kerajaan Malaysia dalam mengatasi kemiskinan tegar semakin mendekati pencapaian matlamatnya. Keberhasilan dua negeri, Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan, mencapai sasaran tersebut pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang positif.

Walaupun Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengakui adanya laporan keciciran jumlah miskin tegar di dua negeri tersebut, beliau menegaskan bahawa jumlahnya terus berkurang.

“Meskipun kemiskinan tegar telah berjaya diatasi di Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan, masih terdapat sedikit keciciran,” katanya seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian Malaysia selepas pelancaran Program Kecerdasan Buatan (AI) di Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 17 Januari.

Sebelum ini, kerajaan telah menetapkan sasaran asal untuk menghapuskan kemiskinan tegar menjelang tahun 2025, namun sasaran tersebut telah dipendekkan kepada tahun 2024 dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12).

Dalam pembentangan Belanjawan 2024, kerajaan Malaysia mengalokasikan RM500 juta untuk membasmi kemiskinan melalui Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR).

Sementara itu, Kerajaan Perpaduan menyumbangkan RM1.5 bilion dalam Kajian Separuh Penggal RMK12 untuk memajukan program dan projek yang mampu meningkatkan pendapatan golongan sasaran.

Perdana Menteri, menyatakan bahawa Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan akan mengadakan sesi pemukiman kedua pada 17 Januari, dengan tumpuan utama untuk mencari inisiatif baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Beliau juga menegaskan bahawa pemukiman tersebut akan menilai pelaksanaan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan sepanjang tahun 2023.

“Kami akan menilai langkah-langkah apa yang telah diambil dan merangka dasar-dasar baru yang diperlukan untuk memajukan negara,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Datuk Anwar menekankan bahawa kerajaan bertujuan untuk melibatkan sejuta rakyat dalam program literasi Kecerdasan Buatan (AI) selama empat jam menjelang akhir tahun 2024.

Beliau menekankan perlunya pelaksanaan segera program tersebut, terutama di kalangan pelajar sekolah, penuntut universiti, dan penjawat awam. Menurutnya, program asas mengenai AI perlu terbuka kepada rakyat sebagai usaha menuju transformasi digital yang sedang aktif dijalankan oleh kerajaan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *