Ekonomi

Microsoft Labur USD2.2 Bilion di Malaysia: Lonjakan Besar Ekonomi Digital dan Peluang Pekerjaan

Pelaburan besar-besaran Microsoft di Malaysia bernilai USD2.2 bilion dijangka membawa impak yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi digital, pembangunan bakat, serta kemajuan teknologi tempatan. Menteri Digital, Gobind Singh Deo, menyatakan bahawa pengumuman pelaburan ini mencerminkan keyakinan Microsoft terhadap potensi Malaysia sebagai destinasi pelaburan digital yang dinamik dan diiktiraf di peringkat global.

“Kementerian Digital berharap supaya pelaburan ini akan menjadi aspirasi dan penanda aras kepada industri lain bagi memacu inovasi, menggalakkan pembangunan bakat digital, dan memacu perjalanan Malaysia ke arah menjadi hab digital global,” kata Gobind di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau menambah bahawa pelaburan ini bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam arena digital, tetapi juga membuka jalan kepada peluang pekerjaan yang meluas dan pembangunan bakat tempatan yang berterusan. Microsoft, sebagai salah satu syarikat teknologi terkemuka dunia, membawa bersamanya kepakaran dan pengalaman luas yang akan memacu inovasi teknologi tempatan.

Manfaat Pelaburan kepada Sarawak

Dalam menjawab soalan Dr. Richard Rapu @ Aman (GPS-Betong) mengenai manfaat pelaburan Microsoft terhadap potensi digital Malaysia dan rancangan khusus untuk memastikan peluang pekerjaan serta manfaat ekonomi dirasai secara menyeluruh termasuk di Sarawak, Gobind menegaskan bahawa kesan limpahannya akan dapat dirasakan secara meluas.

Di Sarawak, pelaburan ini akan memperkasakan pewujudan bakat berkemahiran tinggi dalam sektor digital, menyumbang kepada penambahbaikan ekosistem data terbuka, serta perkongsian data minyak dan gas melalui Open API. Selain itu, penciptaan robotik baharu juga dijangka melonjak, menjadikan Sarawak sebagai antara peneraju dalam teknologi digital.

Mengukuhkan Ekosistem Digital

Pelaburan Microsoft ini juga dijangka mengukuhkan ekosistem digital Malaysia secara keseluruhan. Dengan adanya pelaburan yang signifikan, Malaysia akan lebih bersedia menghadapi cabaran Revolusi Industri Keempat (IR4.0). Transformasi digital ini akan memacu pelbagai sektor, termasuk perniagaan kecil dan sederhana (PKS), yang akan mendapat manfaat daripada teknologi canggih dan infrastruktur digital yang lebih baik.

Peranan Kerajaan dan Industri

Kerajaan dan industri perlu bekerjasama rapat untuk memastikan pelaburan ini membawa manfaat maksimum kepada negara. Inisiatif seperti program latihan dan pembangunan kemahiran digital harus diperhebat untuk melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing di peringkat global. Dengan sokongan penuh daripada kerajaan dan penglibatan aktif sektor swasta, Malaysia berpotensi menjadi hab digital yang unggul di rantau ini.

Pengumuman pelaburan oleh Microsoft ini bukan sahaja membawa harapan baru kepada pertumbuhan ekonomi digital Malaysia, tetapi juga menjadi bukti nyata bahawa Malaysia adalah destinasi pelaburan yang menarik bagi syarikat-syarikat teknologi terkemuka dunia. Gobind Singh Deo mengakhiri ucapannya dengan keyakinan bahawa pelaburan ini akan membuka lembaran baru dalam sejarah perkembangan digital Malaysia, menjadikan negara kita lebih maju, inovatif, dan berdaya saing di peringkat global.

Dengan pelaburan ini, masa depan digital Malaysia nampak cerah, menjanjikan peluang pekerjaan yang lebih banyak, peningkatan kemahiran bakat tempatan, serta kemajuan teknologi yang tiada tandingan. Malaysia kini berada di landasan yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi digital global.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *