Nasional

Komitmen Kerajaan Malaysia Kurangkan Jejak Karbon: Anwar Ibrahim Umum Langkah Lestari Baharu

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menegaskan komitmen kerajaan untuk mengurangkan jejak karbon Malaysia dan mempromosikan amalan lestari. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau menyatakan bahawa kerajaan telah melaksanakan dasar-dasar pelbagai aspek yang bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon, mempromosikan kesaksamaan sosial, mencipta peluang pertumbuhan baharu dalam ekonomi hijau, dan memastikan tadbir urus yang telus.

“Kami telah memperuntukkan dana yang besar untuk tenaga boleh diperbaharui, melabur dalam sumber tenaga yang bersih dan lestari,” kata Anwar.

Dalam sektor pertanian lestari, Anwar menyebut bahawa kerajaan menyokong amalan pertanian mesra alam. Kerajaan juga sedang membangunkan penyelesaian pengangkutan hijau untuk mengurangkan kesan sektor tersebut terhadap alam sekitar sambil meningkatkan kesalinghubungan.

“Bersama-sama, kita boleh membina Malaysia yang lebih lestari dan saksama untuk generasi akan datang,” tambah beliau.

Anwar menyeru agar perniagaan, masyarakat sivil, dan orang awam aktif dalam usaha mencapai masa depan yang lestari untuk generasi akan datang. Beliau berkata bahawa mengamalkan amalan persekitaran, sosial dan tadbir urus (ESG) melangkaui pematuhan peraturan dan memerlukan perubahan dalam pemikiran.

Di bawah Bajet 2024, peruntukan untuk Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah dinaikkan kepada RM7.1 bilion berbanding peruntukan RM6.5 bilion yang diterima tahun sebelumnya. Bajet tersebut juga merangkumi langkah-langkah untuk menyokong agenda ESG Malaysia, memulihkan cerun, memelihara biodiversiti, dan menggandakan bilangan renjer hutan komuniti, antara lain.

Dengan langkah-langkah yang komprehensif ini, jelas bahawa kerajaan serius dalam usaha menjadikan Malaysia negara yang lebih hijau dan mapan. Penyertaan aktif daripada semua lapisan masyarakat adalah kunci untuk memastikan kejayaan usaha-usaha ini dan seterusnya mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk generasi kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *